Søndag 25. oktober.
Forsamling kl 11:00, sendes fra elmalta.no og Radio DSF. 
Dåp kl 13:00
Søndagskole kl 16:00
Innsamling til Sibir-misjon.

Velkommen til samling om Guds Ord. Vi ber om forbønn og Guds velsignelse for forsamlingene.

 

Våre gudstjenester sendes fra ELM Alta YouTube kanal og på radio DSF.

Guds fred.

Forsamling gjennomføres med inntil ca 150 personer, vurderes av smittevernlederen. Vi oppfordrer at de som ønsker det møter opp, og samtidig følge retningslinjene til smittevern. Menigheten vil følge med reglene som til enhver tid gjelder og oppdaterer smittevern-plan kontinuerlig. Følg gjerne nettsiden vår elmalta.no, der informasjon alltid skal være oppdatert.

Smittevernveileder kan leses her: Smittevernveileder ELM datert 07.05.2020

Gjenåpning av bedehus og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:
a) Maksimalt ca 150 personer. Så lenge 1 meters avstand kan opprettholdes.
b) Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
c) Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter.
Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede.
2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold.
3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
Det understrekes at all virksomhet i menigheten er frivillig.
Menigheten har ikke ansatte som forventes å stille til en arbeidsplass i menighetens regi.
Personer i risikogrupper tilrådes å vurdere sin egen situasjon selv, gjerne i samband med lege.

Må Gud velsigne arbeidet i hans rike. «Deg til ære, oss til gavn»

Har du spørsmål eller lurer på noe, ta kontakt med Karl Gustav Olsen 90546748 eller Ulf Inge Arnesen tlf 90634590

Elvebakken læstadianske menighet, Alta
 
«I livets svåre strider, i glede og i sorg, I lyse, mørke tider Er Gud vår faste borg».

Ønsker du å støtte menigheten? 
Vipps: Elvebakken læstadianske menighet #109990
Kontonr:  Bygg 4901 56 70206, Drift 4901 23 61490 og Sibir 4901 24 23777.
Takk for ditt bidrag, Gud velsigner en glad giver.

Ønsker du å støtte Radio DSF?
Kontonr: 4932.63.30026
Vipps: 133935