Søndagsskolen

 

ELM Alta YouTube kanal

Min bibelbok link: Min bibelbok
Salmer og sanger link: Salmer og sanger

Søndag 24. mai kl 12:00, åpen for 50 personer.
Trygge på ei øy. s 559. 
Hustavlen om familien. s 33.
Pinse. Ingen søndagsskole.

Søndag 7. juni kl 12:00, åpen for 50 personer.
Paulus kommer til Roma. s 560.
Hustavlen om arbeidstakere. s 33.

Lørdag 13. juni kl 12
Søndagsskoleavslutning for sommeren.