Søndagsskolen

 

 


Søndag 29. mars kl 12:00, sendes over nett.
Paulus blir arrestert. s 545. En ung mann redder livet til Paulus. s 548. Fader Vår 7.bønn og Amen.

Søndag 5. april kl 11:00
Om påskens budskap og lesing av påsketekster. Vi synger påskesanger.

Søndag 12. april kl 11:00 påskedag.
Gjestepredikant deltar på søndagsskolen. Vi synger påskesanger.

Søndag 19. april kl 16:00
Saken mot Paulus. s 551. Dåpen.

Søndag 26. april kl 11:00
Paulus appellerer til keiseren. s 552 og Paulus taler for kong Agrippa. s 553. Nattverd.

Søndag 3. mai kl 11:00
Paulus lider skipbrudd. s 556 og Trygge på ei øy. s 559. Hustavlen om øvrighet

Søndag 10. mai kl 11:00
Paulus kommer til Roma. s 560, Onesimus, en rømt slave. s 561 og Paulus fullfører løpet. s 562.

Søndag 17. mai
Grunnlovsdagen. Ingen søndagsskole.

Søndag 24. mai kl 11:00
Brevene i det nye testamentet. s 564 og Johannes på øya Patmos. s 565. Hustavlen om familien.

Søndag 31. mai kl 11:00
Pinse. Ingen søndagsskole.

Søndag 7. juni Konfirmasjon.
Ingen søndagsskole.

Lørdag 13. juni kl 12
Søndagsskoleavslutning for sommeren.