Søndagsskolen

Søndag 19. januar kl 11:00
Peter og Kornelius. s 517. Trosbekjennelsen 2.del.

Søndag 26. januar kl 16:00
En engel slipper Peter ut av fengselet. s 520. Trosbekjennelsen 3.del.

Søndag 2. februar kl 11:00
Barnabas og Saulus i Antiokia. s 522 og Barnabas og Saulus, de første misjonærene. s 523. Fader Vår startdelen.

8. og 9. februar 2 dagers forsamling.

Søndag 16. februar kl 11:00
Paulus og Barnabas i Antiokia og Ikonium. s 524 og Paulus og Barnabas blir tatt for å være guder. s 527. Fader Vår 1.bønn.

Søndag 23. februar kl 16:00
Et alvorlig problem. s 528 og Paulus begynner sin andre reise. s 531. Fader Vår 2.bønn.

Søndag 1. mars kl 11:00
Fangevokteren i Filippi. s 532 og I andre byer i Makedonia. s 535. Fader Vår 3.bønn.

Søndag 8. mars kl 16:00
Paulus taler på Areopagos. s 536 og Mange tror i Korint. s 537. Fader Vår 4.bønn.

Søndag 15. mars kl 11:00
Evangeliet blir forkynt i Efesos. s 540 og Opptøyene i Efesos. s 541. Fader Vår 5.bønn.

Søndag 22. mars kl 16:00
På vei til Jerusalem. s 543. Fader Vår 6.bønn.

Søndag 29. mars kl 11:00
Paulus blir arrestert. s 545. En ung mann redder livet til Paulus. s 548. Fader Vår 7.bønn og Amen.

Søndag 5. april kl 11:00
Om påskens budskap og lesing av påsketekster. Vi synger påskesanger.

Søndag 12. april kl 11:00 påskedag.
Gjestepredikant deltar på søndagsskolen. Vi synger påskesanger.

Søndag 19. april kl 16:00
Saken mot Paulus. s 551. Dåpen.

Søndag 26. april kl 11:00
Paulus appellerer til keiseren. s 552 og Paulus taler for kong Agrippa. s 553. Nattverd.

Søndag 3. mai kl 11:00
Paulus lider skipbrudd. s 556 og Trygge på ei øy. s 559. Hustavlen om øvrighet

Søndag 10. mai kl 11:00
Paulus kommer til Roma. s 560, Onesimus, en rømt slave. s 561 og Paulus fullfører løpet. s 562.

Søndag 17. mai
Grunnlovsdagen. Ingen søndagsskole.

Søndag 24. mai kl 11:00
Brevene i det nye testamentet. s 564 og Johannes på øya Patmos. s 565. Hustavlen om familien.

Søndag 31. mai kl 11:00
Pinse. Ingen søndagsskole.

Søndag 7. juni Konfirmasjon.
Ingen søndagsskole.

Lørdag 13. juni kl 12
Søndagsskoleavslutning for sommeren.