Storforsamling 2019

Storforsamling i Alta, 20-22 Juli

 Livestream fra forsamlinga

 

 

Forsamlingen sendes også på Radio DSF på DAB og nettradio(Trykk her for direktesending på Radio DSF

Fredag 26/7

16.00

Innledningsbønn

Prediken Jukka Malinen, tolk Mathias Grankulla

Prediken Vidar Langås, tolk Håkan Funck

30 min pause. Enkel kaffeservering på utsiden.

Prediken Mikael Fältros, tolk Juha Talonen

Avslutningsbønn

Kveldsmat.

 

Lørdag 27/7

10.30

Innledningsbønn

Prediken Vidar Langås, tolk Juha Talonen

Kollekt under salmen etter 1.prediken.

Prediken Mikael Fältros, tolk Christer Funck

30 min pause. Enkel kaffeservering på utsiden.

Prediken Jukka Malinen, tolk Mathias Grankulla.

Middagspause.

16.00

Nattverdgudstjeneste.

Prest: Daniel Brändle

Skriftetale v/Vidar Langås, tolk Håkan Funck 
Kollekten under Gudstjenesten går til storforsamlingen.
Kveldsmat serveres på AKG, etter Gudstjenesten.

21.00

Sangaften i Elvebakken Kirke v/Gunnar Olsen.

Andakt Mikael Fältros, tolk Christer Funck 

For Sanghefte til sangstund trykk her

Søndag 28/7

10.30

Innledningsbønn

Prediken Jukka Malinen, tolk Christer Funck.

Prediken Arne Nordahl, tolk Håkan Funck.

30 min pause, enkel kaffeservering på utsiden.

Prediken Mikael Fältros, tolk Juha Talonen. Middagspause

Middag serveres på AKG.


15.00

Barnesangstund i teltet

Kveldsmat ved AKG.


16.00

Prediken Vidar Langås, tolk Juha Talonen

Kollekt under salmen.

Prediken Jukka Malinen tolk Christer Funck

Avslutningsprediken Rolf Olsen, tolk Håkan Funck

Kveldsmat

         

Ansvarlig leder for storforsamlingen:

Ulf Inge Arnesen, mobil +47 90 63 45 90

 
Forsamlingene sendes på dab radio: Kanal Radio DSF og på internett www.elmalta.no.

Alle er hjertelig velkommen til samling om Guds ord!

Med Guds Freds hilsen,
Elvebakken læstadianske menighet.

 

 

 Trykk her for direktesending på mobiltelefon