Storforsamling

                

Sorforsamling i Alta, 20-22 JULI 

Fredag 20/7

17.00

Innledning og bønn v/Rolf Olsen.

Informasjon v/Håkan Funck.

Prediken Esa Rahja, tolk Christer Funck.

Prediken Rune Østman, tolk Håkan Funck.

Avslutningsbønn v/Rolf Olsen. Kveldsmat på AKG. .

Lørdag 21/7

10.00

Innledningsbønn v/Håkon M. Olsen.

Prediken Rune Østman, tolk Ingemar Larsson.

Kollekt under salmen etter 1.prediken.

Prediken Timo Saitajoki, tolk Juha Talonen.

30 min pause. Enkel kaffeservering på utsiden.

Prediken Esa Rahja, tolk Håkan Funck.

Informasjon v/Håkan Funck.

 

Middag serveres på AKG.

16.00

Nattverdgudstjeneste 1920 liturgi.
Prest: Øyvind Oksavik
Skriftetale v/Timo Saitajoki, tolk Christer Funck
Kollekten under Gudstjenesten går til storforsamlingen.
Kveldsmat serveres på AKG, etter Gudstjenesten.

21.30

Sangaften i Elvebakken Kirke v/Ulf Inge Arnesen.
Prediken Rune Østman, tolk Håkan Funck

Sanghefte for sangaften 21.07 21:30

Søndag 22/7

10.00

Innledningsbønn v/Håkon M. Olsen.                                                                                                                                                                                                               

Prediken Timo Saitajoki, tolk Christer Funck.                                                                                                                                                                                                                 

Prediken Esa Rahja, tolk Ingemar Larsson.

30 min pause, enkel kaffeservering på utsiden.

Prediken, Rune Østman tolk Juha Talonen.

 

Middag serveres på AKG.


16.00

Prediken Esa Luukkala , tolk Christer Funck.

Kollekt under salmen.

Prediken Esa Rahja, tolk Ingemar Larsson.

Avslutningsprediken Rolf Olsen, tolk Håkan Funck.

Avslutningsbønn v/Håkon M. Olsen.

 

Kveldsmat ved AKG.

Ansvarlig leder for storforsamlingen:
Arne Kristian Arnesen, mobil +47 91 88 42 42

Kart til Elvebakken Kirke

Kart til servering på AKG Alta kristne grunnskole


Alle er hjertelig velkommen til samling om Guds ord!

Med Guds Freds hilsen,
Elvebakken læstadianske menighet.