Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Gjeldende smittevernveileder for Elvebakken Læstadianske menighet, sist oppdatert 30.05.21:Smittevernveileder ELM 300521 – 50 personer eller 200 personer med fast tilviste plasser.pdf 

De nye reglene innebærer at samlingene kan ha varierende antall personer etter hvem og hvordan forsamlingen gjennomføres. 
Øvrige som ikke får plass bes følge sendingene via nett og radio.

Gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger skal skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere og avstand:

 1. Lokale midlertidig forskrift i Alta kommune gir anledning til kun 50 personer på fast tilviste plasser i perioden 26. mai til 2. juni.
 2. Maksimalt 50 personer til stede uten fast tilviste plasser og 200 personer med fast tilviste plasser (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd).
  Det informeres om forsamlingen gjennomføres «med fast tilviste plasser» eller «uten fast tilviste plasser» i døren av smittevernansvarlig.


  Det er vurdert at bedehusets størrelse ikke ivaretar tilstrekkelig avstand for å kunne forholde seg til maksimumsantallet.
  Derfor må vi begrense antallet til 80 – 90 personer, avhengig av at vi ser at vi har kontroll.
  Salen på bedehuset er 200 kvm med menighetssal på 70 kvm.

   
 3. Søndagsskolen gjennomføres som arrangement for barn og unge under 20 år som tilhører samme kommune med maksimalt 100 personer «uten fast anviste plasser»
 4. Minimum 1 meter mellom hver person fra andre husstander målt fra skulder til skulder. En husstand er de man bor sammen med i tillegg til kjærester.
 5. Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter.
 6. 2 meters avstand ved allsang innendørs gjelder kun når kommunen har forhøyet smittenivå og har lokale forskrifter eller omfattet av tiltaksnivå A, B eller C. 2 meters avstand erstattes ikke med anbefaling av munnbind per nå.

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

 1. Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta eller være til stede.
 2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold.
 3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
 4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

Personer i risikogrupper tilrådes å vurdere sin egen situasjon selv, gjerne i samband med lege.

Powered by Cornerstone