Vår virksomhet/DIAKONI/Eldretreff i Elvebakken kirke

Eldretreff i Elvebakken kirke

Diakoniutvalget holder eldretreff i menighetssalen i Elvebakken kirke. Det blir andakt med sang og sosialt samvær m/enkel bevertning. Velkommen. Hvis du ønsker transport til eldretreffet kan du ta kontakt med Ella Thomassen på 91731006.
Powered by Cornerstone