Nettsending

 

Våre gudstjenester sendes fra ELM Alta YouTube kanal og på radio DSF.

Guds fred.

Pinsen
Søndag 31.05.2020 er det forsamling kl 17:00. 
Mandag 01.06.2020 er det forsamling kl 11:00. 

Forsamling gjennomføres med inntil 50 personer. Vi oppfordrer at de som ønsker det møter opp og oppfordrer alle til å følge retningslinjene til smittevern. Menigheten vil følge med reglene som til enhver tid gjelder og oppdaterer smittevern-plan kontinuerlig. Følg gjerne nettsiden vår elmalta.no, der informasjon alltid skal være oppdatert.

Smittevernveileder kan leses her: Smittevernveileder ELM datert 07.05.2020

Gjenåpning av bedehus og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:
a) Maksimalt 50 personer (inkl. medvirkende) til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd)
b) Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
c) Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter.
Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede.
2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold.
3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
Det understrekes at all virksomhet i menigheten er frivillig.
Menigheten har ikke ansatte som forventes å stille til en arbeidsplass i menighetens regi.
Personer i risikogrupper tilrådes å vurdere sin egen situasjon selv, gjerne i samband med lege.

Må Gud velsigne arbeidet i hans rike. «Deg til ære, oss til gavn»

Har du spørsmål eller lurer på noe, ta kontakt med Karl Gustav Olsen 90546748 eller Ulf Inge Arnesen tlf 90634590

Elvebakken læstadianske menighet, Alta
 
«I livets svåre strider, i glede og i sorg, I lyse, mørke tider Er Gud vår faste borg».

Ønsker du å støtte menigheten? 
Vipps: Elvebakken læstadianske menighet #109990
Kontonr:  Bygg 4901 56 70206, Drift 4901 23 61490 og Sibir 4901 24 23777.
Takk for ditt bidrag, Gud velsigner en glad giver.