Nettsending

En beskjed i fra Elvebakken Læstadianske Menighet:.
Pga situasjonen i samfunnet og med de restriksjonene som er satt kan vi ikke gjennomføre forsamlingene våre som vanlig.

Vi skal forsøke å opprettholde vår aktivitet i menigheten etter beste evne og med de restriksjonene som er.

Vi skal i dag og søndagene fremover sende våre gudstjenester over internett. Vi har i tillegg fått sendetid hver søndag kl 17:00 på radio Dsf.

For å høre på sendingen gå inn på www.elmalta.no å følg linken eller skru radioen på kanal RADIO DSF.

Søndagsskolen blir sendt over internett og idag starter sendingen kl 1200.

Vi vet ikke hvor lenge dette varer så dette gjelder inntil videre.
Har du spørsmål eller lurer på noe ta kontakt med Karl Gustav Olsen 90546748 eller Ulf Inge Arnesen tlf 90634590
Del denne gjerne med de som ikke er aktiv på sosiale medier.

Elvebakken læstadianske menighet, Alta
 

 https://www.youtube.com/watch?v=kVHPHVJRsKE&feature=push-lbss&attr_tag=6M5eq_MeeaIq5tMS%3A6

 

Avlyser alle gudstjenester

I lys av de nye og strenge tiltakene regjeringen har iverksatt mot koronavirus, avlyses alle fysiske gudstjenester og samlinger inntil videre. Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars kl. 18.00 til og med 4. april.

«I livets svåre strider, i glede og i sorg, I lyse, mørke tider Er Gud vår faste borg».