Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Gjeldende smittevernveileder for Elvebakken Læstadianske menighet, sist oppdatert 22.08.21:
Smittevernveileder ELM 220821 - 400 personer.pdf

De nye reglene innebærer at samlingene kan ha varierende antall personer etter hvem og hvordan forsamlingen gjennomføres. 
Øvrige som ikke får plass bes følge sendingene via nett og radio.

Gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger skal skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere og avstand: 

  1. Maksimalt 400 personer til stede uten fast tilviste plasser og 1000 personer med fast tilviste plasser (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd). 

Det er vurdert at bedehusets størrelse ikke ivaretar tilstrekkelig avstand for å kunne forholde seg til maksimumsantallet. Derfor må vi begrense antallet til 100 – 130 personer, avhengig av at vi ser at vi har kontroll. Salen på bedehuset er 200 kvm med menighetssal på 70 kvm. 

  1. Søndagsskolen gjennomføres som arrangement for barn og unge under 20 år som tilhører samme kommune med maksimalt 200 personer «uten fast anviste plasser»  

  1. Minimum 1 meter mellom hver person fra andre husstander målt fra skulder til skulder. En husstand er de man bor sammen med i tillegg til kjærester. 

  1. Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter. 

  1. 2 meters avstand ved allsang innendørs gjelder kun når kommunen har forhøyet smittenivå og har lokale forskrifter eller omfattet av tiltaksnivå A, B eller C. 2 meters avstand erstattes ikke med anbefaling av munnbind per nå. 

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper: 

  1. Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta eller være til stede. 

  1. Gode rutiner for håndhygiene og renhold. 

  1. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. 

  1. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr. 

Oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet kommer i tillegg til deltakergrensene oppgitt over. 

Personer i risikogrupper tilrådes å vurdere sin egen situasjon selv, gjerne i samband med lege.

Powered by Cornerstone