Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Gjeldende smittevernveileder for Elvebakken Læstadianske menighet, sist oppdatert 05.01.21: Smittevernveileder ELM 050121.pdf

Gjennomføring av forsamling og søndagsskole skal skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere og avstand:

a) Maksimalt 10 personer til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd)
b) Minimum 1 meter mellom hver person fra andre husstander målt fra skulder til skulder. En husstand er de man bor sammen med i tillegg til kjærester.

Powered by Cornerstone