Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Gjeldende smittevernveileder for Elvebakken Læstadianske menighet, sist oppdatert 24.03.21: Smittevernveileder ELM 240321 – 20 personer.pdf

Gjennomføring av forsamling og søndagsskole skal skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere og avstand:

a) Maksimalt 20 personer til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd)
b) Minimum 2 meter mellom hver person fra andre husstander målt fra skulder til skulder. En husstand er de man bor sammen med i tillegg til kjærester.

 

Smittevernveilederen er utarbeidet av Elvebakken Læstadianske menighet, med utgangspunkt i Smitteveileder fra Den Norske kirke, Versjon 8.3 oppdatert 24. mars 2021 kl. 10.00. Veilederen er den 24.03.21 oppdatert etter regjeringens pressekonferanse 23.03.21 for endringer gjeldende personer som kan samles. De nye endringene trådde i kraft 25.03.21 kl:00:00.

De nye reglene innebærer at samlingene kan ha 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Øvrige bes følge sendingene via nett og radio.

Veilederen vil kunne oppdateres dersom anbefalinger og forskrifter fra offentlige myndigheter endres. Veilederen vil også publiseres på menighetens nettside www.elmalta.no og skal være tydelig merket med «sist oppdatert dd.mm.åååå»

Gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger skal skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere og avstand:

  1. Maksimalt 20 personer til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd).
  2. Alle skal sitte på fast plass under hele gudstjenesten.
  3. Minimum 2 meter mellom hver person fra andre husstander målt fra skulder til skulder. En husstand er de man bor sammen med i tillegg til kjærester.
  4. Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter.

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

  1. Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta eller være til stede.
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold.
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

Oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet kommer i tillegg til deltakergrensene oppgitt over.

 

Det understrekes at all virksomhet i menigheten er frivillig. Menigheten har ikke ansatte som forventes å stille til en arbeidsplass i menighetens regi. Personer i risikogrupper tilrådes å vurdere sin egen situasjon selv, gjerne i samband med lege.

Powered by Cornerstone