Bygging av nytt bedehus

Bygging av nytt bedehus

PLANLEGGE NYTT BEDEHUSBYGG

Elvebakken læstadianske menighet har planene klar for bygging av nytt bedehusbygg på 1000 kvadratmeter, til en sum på 20 millioner kroner.

Byggesøknaden er sendt inn i februar 2020, og i mars 2021 gikk et enstemmig planutvalg i Alta kommune inn for planene.

Menigheten trenger nytt bygg for både gudstjeneste, kjøkkenservering og menighetssal, og vi ser fram til å ha et bygg som tilfredsstiller dagens standard.

Noen utklipp fra artilkler om saken fra Altaposten:

Altaposten: Får bygge nytt bedehus
Altaposten: Planlegger 4 ganger så stort menighetsbygg

Vi ber om at Gud velsigner jobben med nytt bygg.

Image

Image

Image

Image

 

Powered by Cornerstone