Bygging av nytt bedehus

NYTT BEDEHUSBYGG

Elvebakken læstadianske menighet har kommet godt i gang med bygging av nytt bedehusbygg.

Det gamle bedehuset ble revet like etter påske og vi startet umiddelbart med grunnarbeidet og fundamentene til nytt bygg. Til sommerferien 2023 var alle betongelementene montert, og innredningsarbeid startet opp i uke 33 på dugnad. I løpet av de første dugnadsukene ble gulvene isolert, taket isoler, og inngangsparti bygget. Gulvet i storsalen er støpt og skal videre slipes/poleres. Taket er tekket ferdig, vinduene er satt inn og varme satt på. Lørdag 14. oktober kl 14 holder menigheten åpen dag med kaker og kaffe i bygget. Alle er velkommen.

Bygging av nytt bedehus

Byggesøknaden er sendt inn i februar 2020, og i mars 2021 gikk et enstemmig planutvalg i Alta kommune inn for planene.

Menigheten trenger nytt bygg for både gudstjeneste, kjøkkenservering og menighetssal, og vi ser fram til å ha et bygg som tilfredsstiller dagens standard.

A22-100 Plan 1. etasje.pdf

Noen utklipp fra artilkler om saken fra Altaposten:

Altaposten: Får bygge nytt bedehus
Altaposten: Planlegger 4 ganger så stort menighetsbygg

Vi ber om at Gud velsigner jobben med nytt bygg.

Bygging av nytt bedehus

Image

Image

Image

 

Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus
Powered by Cornerstone