Bygging av nytt bedehus

NYTT BEDEHUSBYGG

Elvebakken læstadianske menighet har kommet godt i gang med bygging av nytt bedehusbygg.

Det gamle bedehuset ble revet like etter påske 2023 og vi startet umiddelbart med grunnarbeidet og fundamentene til nytt bygg. Til sommerferien var alle betongelementene montert, og innredningsarbeid startet opp i august på dugnad. I løpet av de første dugnadsukene ble gulvene isolert, taket isoler, og inngangsparti bygget. Gulvet i storsalen støpt og alle gulvene er slipt/polert slik at gulve får en polert betongoverflate, med synlig stein. I løpet av høsten ble taket er tekket, vinduene er satt inn. 
I løpet av vinteren 2024 er alle delevegger satt opp, veggene er sparklet og malt på dugnad.

Vi jobber nå med:

  • montere systemhimling i menighetssalen
  • montere spilevegger i storsalen.
  • produsere 28 benker hvor vi sveiser stålbein, trekker plater kledd med 4,5 cm tykke sitteputer
  • avslutte malerarbeider
  • montere våtromsplater på badene
  • skjult EL anlegg over himling og i veggene.
  • Rørleggerarbeidet er godt i gang, og det er satt varme på noen gulvvarmekurser. 
  • Menigheten har kjøpt inn storkjøkkenutstyr med vaskelinje og kombidamper. 

Hvis noen ønsker å komme en tur på omvisning kan dere kontakte John Einar Arnesen på 95842584.

Bygging av nytt bedehus

Byggesøknaden er sendt inn i februar 2020, og i mars 2021 gikk et enstemmig planutvalg i Alta kommune inn for planene.

Menigheten bygger nytt bygg for både gudstjeneste, kjøkkenservering og menighetssal, og vi ser fram til å ha et bygg som tilfredsstiller dagens standard.

A22-100 Plan 1. etasje.pdf

Noen utklipp fra artilkler om saken fra Altaposten:

Altaposten: Får bygge nytt bedehus
Altaposten: Planlegger 4 ganger så stort menighetsbygg

Vi ber om at Gud velsigner jobben med nytt bygg.

Bygging av nytt bedehus

Image

Image

Image

 

Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus
Powered by Cornerstone