Bygging av nytt bedehus

NYTT BEDEHUSBYGG

Elvebakken læstadianske menighet har kommet godt i gang med bygging av nytt bedehusbygg.

Det gamle bedehuset ble revet like etter påske og vi startet umiddelbart med grunnarbeidet og fundamentene til nytt bygg. Til sommerferien 2023 var alle betongelementene være montert, og innredningsarbeid startet opp i uke 33 på dugnad. I løpet av de første dugnadsukene har gulvene blitt isolert og armert, taket isoler, og inngangsparti bygget. Gulvet i storsalen støpes i løpet av uke 37 og innsetting av vinduene starter i uke 38.

Bygging av nytt bedehus

Byggesøknaden er sendt inn i februar 2020, og i mars 2021 gikk et enstemmig planutvalg i Alta kommune inn for planene.

Menigheten trenger nytt bygg for både gudstjeneste, kjøkkenservering og menighetssal, og vi ser fram til å ha et bygg som tilfredsstiller dagens standard.

Noen utklipp fra artilkler om saken fra Altaposten:

Altaposten: Får bygge nytt bedehus
Altaposten: Planlegger 4 ganger så stort menighetsbygg

Vi ber om at Gud velsigner jobben med nytt bygg.

Image

Image

Image

Image

Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus Bygging av nytt bedehus
Powered by Cornerstone