Diakoni

Diakoni er omsorgsarbeid i menigheten og kan defineres som nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, sosialt arbeid og evangeliet i handling.

Diakoniutvalget i menigheten utfører følgende:

1. Torsdagstreff i Elvebakken kirkes menighetssal hver 14. dag mellom kl. 1100 – 1300. Alle samlingene har andakt, sang, bevertning og sosialt samvær. Vårsemesteret blir avsluttet med en sommertur. Vi bidrar med transport til de som har behov for det. Avtales med Ella H. Thomassen på tlf. 917 31 006. Vi prøver å avholde siste treff før jul den 10. desember fra 1100 – 1300

2. Diakoniutvalget har ansvar for å levere blomster til de i menigheten som fyller 80, 85, 90, 95 år.

3. Viser vår deltagelse ved dødsfall når noen fra menigheten dør ved å bestille bårebukett til begravelsen.

4. Diakoniutvalget organiserer predikant, organist og sangere til andaktene ved sykehjemmene.

5. Besøkstjeneste til de som ønsker besøk hjemme eller på institusjon.

6. Tilbud om transport til de som trenger det til forsamling.

Kontaktperson: Thormod Nilsen Tlf. 99497422

Powered by Cornerstone