Sibirmisjonen

Menigheten har i en årrekke støttet den Ingermanlandske evangelisk-lutherske kirkes arbeid i et område i Sibir. Innsamlingen til sibirmisjonen går til arbeidet i menigheten i Karatuzskoye og tilstøtende områder. Innsamlingene går til å dekke deler av omkostningene for en prest som arbeider i området. Bakgrunnen for innsamlingen var kontakter mellom LFF (Laestadianernas Fridsföreningars Förbund) i Jakobstad, Finland. LFF har under lang tid organisert misjonsarbeid på ulike steder i Russland. Menigheten i Sibir har vært besøkt fra LFF, herunder også med deltakere fra vår menighet i Alta. Da man så at behovet for støtte var stort var dette noe som vår menighet fattet vedtak om å støtte.


I Karatuzkoye har man i de senere år også arbeidet med å reise en kirkebygning som har vært flyttet fra et annet sted. Det har vært gjort mye dugnadsarbeid i den forbindelse.


Den ortodokse kirke er det dominerende kirkesamfunn i Russland. Den Ingermanlandske evangelisk-lutherske kirke er en av få godkjente lutherske kirkesamfunn, og derfor er det også et viktig arbeid som utføres i Sibir. Det holdes gudstjenester i de ulike menighetene, og kirken har også barn- og ungdomsarbeid. 


Det er faste innsamlinger på bedehuset til Sibirmisjonen. Gaver kan gis via menighetens Vipps (#109990), merkes “Sibirmisjon”, eller til konto 4750 24 23777. Menighetens kontaktperson for sibirmisjonen er Håkan Funck.

Powered by Cornerstone