Søndagsskole på Elvebakken bedehus

 

Søndagsskolen er for alle barna som ønsker å delta og få undervisning i bibelhistorien og Luthers lille katekisme. Dette er kirkens barnelærdom og har vært viktig til alle tider. Katekismen er en liten lærebok som tar opp de viktigste emner angående kristen tro og lære. Katekismen består av disse 5 deler: De 10 buds lov, trosbekjennelsen, Fadervår bønnen, dåpslære og nattverdslære.

Velkommen til vår søndagsskole!

Salmebøker i pdf:

01 Salmer og sanger.pdf

Åndelig sangbok.pdf

Arthur Hansen Hefte.pdf

Link til Egermeier's Min bibelbok

Søndagsskole på Elvebakken bedehus
Powered by Cornerstone